TERMS & CONDITIONS

I. Postanowienia wstępne i dane firmy

1. Poniższy regulamin stanowi regulamin sklepu internetowego (zwany dalej „Regulaminem”), prowadzonego pod adresem www.blakomo.com (zwanego dalej „Sklepem”). Administratorem i właścicielem Sklepu jest firma:
BLAKOMO Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 61/211
01-031 Warszawa
NIP: 5272781238
REGON: 365504781
tel: + 48 574 411 100, e-mail: kontakt@blakomo.com
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000639188, NIP: 5272781238, REGON: 365504781, kapitał zakładowy: 120 000 zł.
2. Powyższe dane są danymi rejestracyjnymi firmy. Wszelką korespondencję należy kierować pod adres:
ul. Duchnicka 3 bud 5. lok. 325
01-796 Warszawa
3. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów oraz zawierania umów sprzedaży, a także świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym rejestracji nowych użytkowników, za pośrednictwem witryny Sklepu działającego pod adresem: www.blakomo.com.
4. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
5. Wyłączne prawo do prowadzenia Sklepu ma firma BLAKOMO Sp. z o.o., zwana w niniejszym regulaminie „Sprzedawcą”.
6. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
7. Firma BLAKOMO Sp. z o. o. jest zarejestrowana w Urzędzie Probierczym pod numerem 00000, co potwierdza decyzja Urzędu Probierczego dostępna tutaj. Biżuteria wytwarzana bezpośrednio przez Sprzedawcę jest oznaczana własnym znakiem imiennym wytwórcy zgodnym z zarejestrowanym w Urzędzie Probierczym wzorem, który można zobaczyć tutaj. Biżuteria o zawartości srebra powyżej 5 gram oraz zawartości złota i platyny powyżej 1 gram jest dodatkowo badana i cechowana przez Urząd Probierczy.
8. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii nie oddają jej rzeczywistej wielkości i mają jedynie charakter informacyjny. Ponadto wybrane produkty oferowane w Sklepie są wykonywane ręcznie, więc każdy z takich wyrobów jest niepowtarzalny i może minimalnie odróżniać się od innych egzemplarzy takiego samego towaru. Informujemy także, że na wygląd towarów ma wpływ rozmiar i ustawienie parametrów monitora klienta, co może powodować różnice zwłaszcza w odzwierciedleniu kolorów danego produktu.
9. Wszystkie prezentowane w Sklepie zdjęcia i opisy są wyłączną własnością Sprzedawcy lub Sprzedawca posiada do nich stosowne prawa i są chronione prawem autorskim.
10. Kontakt ze Sklepem możliwy jest:
– drogą mailową pod adresem: kontakt@blakomo.com przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu,
– lub telefonicznie pod numerem: + 48 574 411 100 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

II. Rejestracja konta i składanie zamówień

1. Klient może składać zamówienia w Sklepie przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00. Przyjęcie do realizacji zamówienia złożonego w soboty, niedziele i święta następuje najbliższego dnia roboczego.
2. Składanie zamówień na towary oferowane w Sklepie możliwe jest po dokonaniu rejestracji (zakupy przez rejestrację) albo bez dokonywania rejestracji (zakupy bez rejestracji). Oba sposoby składania zamówień zostały opisane w kolejnych punktach regulaminu.
3. Warunkiem rejestracji konta w Sklepie jak i dokonania zakupu bez rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu Sklepu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę w celu świadczenia usług drogą elektroniczną. W celu potwierdzenia tego faktu konieczne będzie przed założeniem konta oraz przed złożeniem zamówienia bez rejestracji zaznaczenie opcji „Zapoznałem się z Regulaminem sklepu internetowego www.blakomo.com prowadzonego przez BLAKOMO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 61/211 oraz informacjami o produktach i akceptuję jego postanowienia.” oraz zaznaczenie opcji „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również w przyszłości wyłącznie przez BLAKOMO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 61/211, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883. z późniejszymi zmianami) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Poinformowano mnie o prawie do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania ich usunięcia.”.
4. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej www.blakomo.com wybrać zakładkę „Rejestracja” lub podczas składania zamówienia zaznaczyć opcję „Nie posiadam konta, chcę się zarejestrować.”, a następnie podać swój e-mail i hasło, zaznaczyć czy do zamówienia ma zostać wystawiony paragon czy faktura VAT oraz wypełnić formularz „Dane teleadresowe”, i na końcu kliknąć opcję „Zakładam konto”. Podanie w wypełnianym formularzu daty urodzenia oraz płci nie jest obowiązkowe. Możliwe jest także podanie innego adresu do wysyłki.
5. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji, klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego konta, z którego może korzystać w ramach Sklepu.
6. Dokonując zakupów przez rejestrację, klient składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu, poprzez dodanie towaru prezentowanego w Sklepie do koszyka. Klient może się także zalogować na swoje konto po dodaniu towaru do koszyka w 2 etapie składania zamówienia po zaznaczeniu opcji „Posiadam konto w sklepie www.blakomo.com”. Następnie klient ma możliwość zaznaczenia wybranego sposobu płatności i dostawy, a także podania ewentualnych uwag do składanego zamówienia.
7. Klient zainteresowany dokonaniem zakupów bez rejestracji składa zamówienie poprzez dodanie towaru prezentowanego w Sklepie do koszyka, następnie wybiera opcję „Chcę dokonać zakupu bez rejestracji”, dalej zaznacza czy chce otrzymać paragon czy fakturę VAT, a następnie podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia takie jak: imię i nazwisko, adres, telefon, adres e-mail, adres dostawy jeśli jest inny niż adres podstawowy, oraz dane niezbędne do ewentualnego wystawienia faktury VAT, jeśli klient zaznaczył opcję wystawienia faktury. Podanie daty urodzenia i płci nie jest obowiązkowe. Po podaniu tych danych klient ma możliwość wybrania sposobu płatności i dostawy oraz wpisania ewentualnych uwag do zamówienia.
8. Zarówno przy zakupach przez rejestrację jak i bez rejestracji po podaniu przez klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia, zawierające: opis przedmiotu zamówienia, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych towarów, wybrany przez klienta rodzaj dostawy wraz z jej kosztem oraz wybrany sposób płatności, dane i adres klienta oraz dane do wystawienia faktury VAT, jeżeli klient żądał wystawienia takiej faktury.
9. Procedura składania zamówienia kończy się, zarówno przy zakupach przez rejestrację jak i zakupach bez rejestracji, w momencie wyboru przez klienta opcji „Potwierdzam zamówienie i płacę”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia oraz zawarcie ze Sprzedawcą umowy sprzedaży towarów objętych zamówieniem.
10. Na adres e-mail wskazany przez klienta podczas składania zamówienia wysyłana jest wiadomość, potwierdzającą zawarcie ze Sprzedawcą umowy sprzedaży oraz potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji, a w następnej kolejności będą wysyłane do klienta również mailowo bieżące informacje odnośnie przebiegu realizacji zamówienia.
11. Umowa sprzedaży może być zawarta wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

III. Ceny i sposoby płatności

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Ceny podane przy produktach nie zawierają kosztów przesyłki.
3. Rabaty, które są udzielane klientom nie łączą się ze sobą. Do jednego zamówienia można wykorzystać tylko jeden kod rabatowy.
4. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.
5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez klienta wyboru formy płatności i dostawy zamówienia.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
7. Dokonując zakupu klient może wybrać następujące formy płatności za złożone zamówienie: płatność przy odbiorze lub przedpłata – płatność zwykłym przelewem na konto bankowe Sprzedawcy, a także płatności elektroniczne kartą płatniczą, przelewem online za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
8. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

IV. Sposoby i koszty dostawy

1. Dostępne i aktualne sposoby i koszty dostawy są podawane do wiadomości i wyboru klientów w zakładce „Twój koszyk” przed złożeniem zamówienia w Sklepie.
2. Sprzedawca zastrzega prawo do zmiany kosztów przesyłek oraz do zmiany przewoźników, z usług których korzysta w celu dostarczenia do klientów zamówień złożonych w Sklepie w przypadku zmiany cen przesyłek przez przewoźników, z usług których Sprzedawca korzysta. Zmiana taka nie dotyczy zamówień złożonych przed wprowadzoną zmianą.

V. Paragony i faktury

1. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest dokument zakupu w postaci paragonu fiskalnego.
2. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury. Klient może żądać wystawienia faktury przez okres siedmiu dni od dnia dokonania zakupu towaru.

VI. Terminy realizacji zamówień

1. Przez realizację zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych towarów do klienta lub wskazanej przez niego osoby trzeciej innej niż przewoźnik.
2. Realizacja zamówienia następuje po uprzednim jego opłaceniu lub po wyborze przez klienta opcji przesyłki za pobraniem.
3. W przypadku wyboru przez klienta płatności z góry za złożone zamówienie, jego opłacenie powinno nastąpić w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności w tym terminie zgodnie z art. 492 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), Sprzedawca może odstąpić od umowy, a tym samym transakcja zostaje uznana za nieaktualną i będzie anulowana.
4. Przygotowanie zamówienia do wysłania wynosi do 7 (siedmiu) dni roboczych w przypadku zamówień krajowych oraz do 14 dni kalendarzowych w przypadku zamówień zagranicznych licząc od chwili wysłania do klienta na adres e-mail wskazany przez klienta podczas składania zamówienia informacji o otrzymaniu płatności za zamówiony towar lub od chwili otrzymania od klienta informacji o wyborze przesyłki za pobraniem. W szczególnych przypadkach przygotowanie zamówienia może trwać maksymalnie do 30 (trzydziestu) dni. W takim przypadku klient zostanie poinformowany na podany w zamówieniu adres e-mail o przedłużeniu realizacji jego zamówienia.

VII. Reklamacje (z tytułu rękojmi)

1. Sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady fizyczne (niezgodność towaru z umową) oraz wady prawne (np. własność lub obciążenie rzeczy prawem osoby trzeciej) produktów zakupionych w Sklepie. Dotyczy to wad, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na klienta lub wynikają z przyczyny tkwiącej w sprzedanym produkcie w tej samej chwili. Zakres rękojmi określa ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
2. Klientowi przysługują następujące żądania: naprawa towaru, wymiana towaru na wolny od wad, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy.
3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi. Roszczenie o naprawę towaru lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany towaru na wolny od wad lub naprawy towaru, termin do odstąpienia od umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany towaru lub naprawy towaru.
4. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Preferujemy składanie reklamacji mailowo pod adresem: kontakt@blakomo.com. W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji zalecamy umieszczenie w reklamacji następujących danych: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, przedmiot reklamacji oraz numer zamówienia, ze wskazaniem żądania Klienta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, datę stwierdzenia wady oraz o ile to możliwe zdjęcia wady.
5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
6. Jeśli będzie to niezbędne do rozpatrzenia reklamacji klient zostanie poproszony o odesłanie reklamowanego produktu do Sprzedawcy pod adres:
BLAKOMO Sp. z o.o.
ul. Duchnicka 3 bud 5. lok 325
01-796 Warszawa
7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni, ustosunkuje się do reklamacji klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

VIII. Wymiana towaru

1. Istnieje możliwość wymiany towaru zakupionego w Sklepie.
2. Wymienić można tylko towar nie posiadający oznak użytkowania.
3. Wymiana jest możliwa tylko dla towarów z tej samej kategorii oraz w tej samej cenie. W przypadku chęci wymiany na towar z innej kategorii i / lub w innej cenie należy skorzystać z opcji odstąpienia od umowy opisanej w kolejnym rozdziale: IX. Prawo odstąpienia od umowy, a następnie złożyć nowe zamówienie w Sklepie.
4. O chęci skorzystania z wymiany towaru należy poinformować Sprzedawcę wysyłając e-mail na adres: kontakt@blakomo.com.
5. Towar do wymiany należy odesłać pod adres Sprzedawcy, tj.:
BLAKOMO Sp. z o.o.
ul. Duchnicka 3 bud. 5 lok. 325
01-796 Warszawa
6. Do przesyłki należy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko, adres, na który ma zostać wysłany towar wymieniony, numer telefonu, adres e-mail oraz numer złożonego zamówienia, a także informację na który produkt ma być dokonana wymiana.
7. Koszt dostarczenia towaru na wymianę do Sprzedawcy ponosi klient, zaś koszt dostarczenia towaru wymienionego do klienta na terenie kraju pokrywa Sprzedawca. Jeśli przesyłka ma być wysłana zagranicę, Kupujący powinien pokryć koszt takiej przesyłki zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw.
8. Towar wymieniony zostanie wysłany w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania towaru do wymiany wraz z niezbędnymi informacjami wymienionymi w punkcie 6.

IX. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący konsumentem ma prawo, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia wydania towaru w posiadanie Klienta lub wskazanej przez niego osoby trzeciej innej niż przewoźnik, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
2. Dla zachowania tego terminu wystarczy złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w dowolnej formie przed jego upływem. W przypadku formy pisemnej oświadczenie należy dostarczyć na adres Sprzedawcy:
BLAKOMO Sp. z o.o.
ul. Duchnicka 3 bud. 5 lok. 325
01-796 Warszawa
3. W przypadku formy elektronicznej należy przesłać oświadczenie na adres e-mail: kontakt@blakomo.com.
4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy można pobrać tutaj: WZÓR w pliku PDF. Klient może także sam sporządzić takie oświadczenie. Wystarczy, że umieści w nim jak najwięcej z wymienionych informacji: imię i nazwisko, adres, numer zamówienia, adres e-mail, numer telefonu, nick z Allegro (jeśli jest), numer aukcji (jeśli jest), numer konta do zwrotu pieniędzy.
5. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Oznacza to, że Sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru wykonanego na specjalne zamówienie klienta lub na życzenie klienta zmodyfikowanego.
7. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
8. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy sprzedaży na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia od umowy na adres podany w pkt 2.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. W takim przypadku zwracana kwota może zostać pomniejszona o kwotę wynikającą ze zmniejszenia wartości zwracanej rzeczy.
10. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru tj. opłatę za nadanie przesyłki zwrotnej. Jest to jedyny koszt związany ze zwrotem rzeczy jaki ponosi klient.
11. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy, chyba, że klient nie poniósł takiego kosztu.
12. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
13. Zwrot wpłaconej przez klienta kwoty z uwzględnieniem zastrzeżenia z pkt 11, nastąpi wedle wyboru klienta przelewem bankowym na wskazany numer rachunku bankowego lub przekazem pocztowym w ciągu 14 dni od daty odstąpieniu od umowy. Oba sposoby zwrotu wpłaconej przez klienta kwoty nie wiążą się dla niego z żądnymi dodatkowymi kosztami.

X. Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część regulaminu Sklepu internetowego www.blakomo.com.
2. By accepting the Terms & Conditions, you also accept the Privacy Policy. Before using the Store, the Buyer should read its provisions. The Privacy Policy sets out the rules for the processing and protection of personal data of persons using the Store.
3. The administrator of personal data is the Seller, i.e. the company Blakomo Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw at Aleja Jana Pawła II II 61/211, 01-031 Warszawa, entered in the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register (KRS), under KRS No. 0000639188, Statistical No. REGON: 365504781, Tax Identification No. NIP: 5272781238.
4. The administrator processes personal data in accordance with the requirements of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / WE (hereinafter referred to as "GDPR").
5. The Administrator processes personal data in order to provide services electronically via the Store, including mainly for the purpose of processing orders placed in the Store.
6. The administrator uses appropriate technical and organizational measures to ensure the protection of processed data, and in particular, protects data against their disclosure to unauthorized persons, processing in violation of the law and change, loss, damage or destruction. Only persons authorized by the Administrator are allowed to process your data within the Administrator's company.
7. The collected personal data includes: name and surname, name (company), tax identification number, business address, residential address, delivery address, telephone number, e-mail address, bank account number (in the case of a refund to the bank account in connection with the withdrawal from the contract or complaint), login, IP address of the computer from which the registration was made or the order was placed. Personal data is collected when registering the user, completing the order form, newsletter subscription form, contact form. The Seller reserves the right to disclose selected information about its customers to the competent authorities or third parties who submit a request for such information, in accordance with applicable law.
8. The Seller does not store data regarding the payment or credit cards of its customers. These data are only processed by the electronic banking system enabling online payments.
9. Providing data is voluntary. To the extent indicated in the Regulations, providing data is necessary to register an account in the Store or to place and process an order. You can provide your personal data without consenting to their processing for the purpose of receiving the Newsletter. If you consent to the processing of your data for the above purposes, you can withdraw this consent at any time by contacting us by e-mail: kontakt@blakomo.com.
10. Everyone whose personal data is processed has the right to access personal data concerning him, rectification, deletion or the right to object to the processing (if it is possible in the light of legal provisions), processing restrictions, as well as the right to transfer data. The person whose data is processed also has the right to lodge a complaint with the personal data protection authority.
11. The Administrator may refuse to delete Data if there are premises arising from legal provisions.
12. Contact with the Administrator of personal data is possible at the following e-mail address: kontakt@blakomo.com and by phone at +48 574 411 100.
13. The Seller may disclose personal data to the following categories of entities: accounting companies, courier companies and companies operating an IT system and an electronic payment system. Such entities process data on the basis of a contract with us and only in accordance with our instructions.
14. Personal data processed in order to conclude or perform the contract and fulfill the Administrator's legal obligation will be stored for the duration of the contract, and after its expiry for the period necessary for: after-sales customer service (e.g. handling complaints), securing or pursuing any claims of the Administrator, fulfilling the Administrator's legal obligation (resulting e.g. from tax or accounting regulations). Personal data processed on the basis of a separate consent will be stored until its revocation.
15. Data may be made available to entities authorized to receive them under applicable law, including relevant judicial authorities. The administrator transfers the collected personal data to state administration bodies, law enforcement bodies and judicial authorities at their express request and only in cases specified by law.
16. In cases other than those contained in the item above, your data will remain undisclosed to other entities.

XI. Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę to: prowadzenie konta klienta w Sklepie, wysyłanie do klientów informacji mailowych dotyczących etapów realizacji zamówienia, formularz kontaktowy, połączenie strony Sklepu z portalem Facebook na zasadach opisanych w pkt 19 – 21 niniejszego rozdziału Regulaminu oraz newsletter. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat z tytułu ich świadczenia.
2. The minimum technical requirements enabling the use of the Store is at least Internet browser version: Internet Explorer version 9, Chrome version 16, FireFox version 10, Opera version 11, Safari version 5 or newer with Javascript enabled and accepting cookies and an internet connection.
3. The Contact Form service consists in sending a message to the Seller using the form located on the Shop Website. Cancellation of this service is possible at any time and consists in ceasing to send inquiries to the Seller.
4. The customer's account in the Store facilitates placing orders, allows viewing placed orders and editing the data provided by the customer during account registration.
5. Proces zakładania konta klienta w Sklepie został opisane w regulaminie Sklepu w pkt 4 rozdziału II. Rejestracja konta i składanie zamówień.
6. It is possible to opt out of having a customer account in the Store at any time. For this purpose, it is enough to submit to the Seller an appropriate declaration of intent using any means of distance communication, enabling the Seller to become acquainted with the Customer's declaration of intent. In this case, it is recommended to contact the e-mail address Store: kontakt@blakomo.com. The account will then be immediately, but not later than within 14 (fourteen) days, removed from the system. The customer will be able to set up an account again in the future.
7. The Seller does not store passwords established for user accounts established on the Store's website.
8. Usługa Newslettera polega na informowaniu subskrybujących ją Klientów na podany przez klienta adres e-mail o nowościach, promocjach, czy wydarzeniach związanych z marką „BLAKOMO”.
9. Aby zasubskrybować Newsletter, należy zaznaczyć opcję „Chcę otrzymywać Newsletter marki Blakomo.” Podejmując decyzję o subskrybowaniu Newslettera dotyczącego produktów i działań marki Blakomo, której właścicielem jest firma BLAKOMO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 61/211, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną (na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. Z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być w każdej chwili odwołane.” podczas rejestracji w Sklepie, podczas składania w Sklepie zamówienia bez rejestracji lub na istniejącym już w Sklepie koncie Klienta w zakładce „Twoje konto / Edycja danych”.
10. By deciding to subscribe to the Newsletter regarding the products and activities of the Seller, the Customer agrees to receive marketing materials sent electronically (pursuant to Article 10 (2) of the Act of 18 July 2002 on the provision of electronic services, Journal of Laws of 2002, No. 144, item 1204, as amended). The expressed consent is optional.
11. The Customer may at any time unsubscribe from the Newsletter, via the link provided in the email with the Newsletter or in the case of registered users after logging in to the Store by unchecking the option "I want to receive the newsletter" in the "Your account / Data edition" tab. For both of these solutions, the Customer's email will be automatically removed from the list of Newsletter subscribers.
12. The Seller provides a connection between www.blakomo.com and Facebook, available on facebook.com, owned by Facebook Inc.Company 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA, 94025 USA.
13. Ikona „Lubię to” na stronie głównej Sklepu jest odnośnikiem do portalu Facebook i służy do dołączenia do fanpage marki „BLAKOMO” na tym portalu. Poprzez kliknięcie we wskazaną ikonkę portal Facebook otrzymuje informację o wizycie Klienta na naszej stronie i odnotowuje dołączenie do fanpage marki „Blakomo”. Jeżeli Klient jest posiadaczem konta na tym portalu społecznościowym, jego wizyta może zostać na nim odnotowana i uwidoczniona.
14. Fanpage marki „Blakomo” na portalu Facebook zawiera informacje związane z marką, udostępnia też możliwość wpisywania komentarzy, prowadzenia dyskusji i zadawania pytań oraz umożliwia udział w organizowanych przez Sprzedawcę konkursach.
15. The Seller is entitled to block access to the customer's account and other services provided electronically, in the event of the Customer acting to the detriment of the Seller or other Customers, violation of the law or the Regulations by the Customer, as well as when blocking access to the Customer's account and other services provided electronically is justified by security reasons, in particular: breaking the security of the Store's Website by the Customer or other hacker activities. Blocking access to the Customer's account and free services for these reasons lasts for the period necessary to resolve the issue underlying the blocking of access to the Customer Account and free services. The Seller notifies the Customer about blocking access to the Customer Account and free services by electronic means to the address provided by the Customer in the registration form.
16. Pursuant to the law, persons using the services offered by the Store are prohibited from providing illegal content.
17. Complaints regarding services provided by electronic means should be directed to the Seller on the terms described in chapter VII. Complaints.
18. Na niektórych podstronach Sklepu używane są tzw. „cookies” („ciasteczka”) w celu umożliwienia Klientom wykorzystywania poszczególnych funkcji tych stron. Są to pliki z informacjami konfiguracyjnymi, zapisujące dane potrzebne m. in. do zalogowania się na swoje konto Klienta. Pliki „cookies” są w większości automatycznie akceptowane przez większość przeglądarek internetowych. W każdej chwili Klienci mogą je wyłączyć, aktywując odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce lub tak zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby być informowanymi o wszystkich sytuacjach związanych z przesyłaniem plików „cookies”. W przypadku wyłączenia plików „cookies” lub modyfikacji ustawień przeglądarki dotyczących plików „cookies” pewne części serwisu internetowego mogą być niedostępne lub nie działać poprawnie.

XII. Postanowienia końcowe

1. Informacje o towarach prezentowanych na stronach Sklepu, w szczególności ich opisy i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi klientów posiadających zarejestrowane konta klienta w Sklepie. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
5. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
6. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu.
7. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
8. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania także z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2019 roku.