REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.BLAKOMO.COM

I. Postanowienia wstępne i dane firmy

1. Poniższy regulamin stanowi regulamin sklepu internetowego (zwany dalej “Regulaminem”), prowadzonego pod adresem www.blakomo.com (zwanego dalej „Sklepem”). Administratorem i właścicielem Sklepu jest firma:
BLAKOMO Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 61/211
01-031 Warszawa
NIP: 5272781238
REGON: 365504781
tel: + 48 574 411 100, e-mail: kontakt@blakomo.com
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000639188, NIP: 5272781238, REGON: 365504781, kapitał zakładowy: 120 000 zł.
2. Powyższe dane są danymi rejestracyjnymi firmy. Wszelką korespondencję należy kierować pod adres:
ul. Duchnicka 3 bud 5. lok. 325
01-796 Warszawa
3. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów oraz zawierania umów sprzedaży, a także świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym rejestracji nowych użytkowników, za pośrednictwem witryny Sklepu działającego pod adresem: www.blakomo.com.
4. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
5. Wyłączne prawo do prowadzenia Sklepu ma firma BLAKOMO Sp. z o.o., zwana w niniejszym regulaminie „Sprzedawcą”.
6. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
7. Firma BLAKOMO Sp. z o. o. jest zarejestrowana w Urzędzie Probierczym pod numerem 00000, co potwierdza decyzja Urzędu Probierczego dostępna tutaj. Biżuteria wytwarzana bezpośrednio przez Sprzedawcę jest oznaczana własnym znakiem imiennym wytwórcy zgodnym z zarejestrowanym w Urzędzie Probierczym wzorem, który można zobaczyć tutaj. Biżuteria o zawartości srebra powyżej 5 gram oraz zawartości złota i platyny powyżej 1 gram jest dodatkowo badana i cechowana przez Urząd Probierczy.
8. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii nie oddają jej rzeczywistej wielkości i mają jedynie charakter informacyjny. Ponadto wybrane produkty oferowane w Sklepie są wykonywane ręcznie, więc każdy z takich wyrobów jest niepowtarzalny i może minimalnie odróżniać się od innych egzemplarzy takiego samego towaru. Informujemy także, że na wygląd towarów ma wpływ rozmiar i ustawienie parametrów monitora klienta, co może powodować różnice zwłaszcza w odzwierciedleniu kolorów danego produktu.
9. Wszystkie prezentowane w Sklepie zdjęcia i opisy są wyłączną własnością Sprzedawcy lub Sprzedawca posiada do nich stosowne prawa i są chronione prawem autorskim.
10. Kontakt ze Sklepem możliwy jest:
– drogą mailową pod adresem: kontakt@blakomo.com przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu,
– lub telefonicznie pod numerem: + 48 574 411 100 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

II. Rejestracja konta i składanie zamówień

1. Klient może składać zamówienia w Sklepie przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00. Przyjęcie do realizacji zamówienia złożonego w soboty, niedziele i święta następuje najbliższego dnia roboczego.
2. Składanie zamówień na towary oferowane w Sklepie możliwe jest po dokonaniu rejestracji (zakupy przez rejestrację) albo bez dokonywania rejestracji (zakupy bez rejestracji). Oba sposoby składania zamówień zostały opisane w kolejnych punktach regulaminu.
3. Warunkiem rejestracji konta w Sklepie jak i dokonania zakupu bez rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu Sklepu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę w celu świadczenia usług drogą elektroniczną. W celu potwierdzenia tego faktu konieczne będzie przed założeniem konta oraz przed złożeniem zamówienia bez rejestracji zaznaczenie opcji „Zapoznałem się z Regulaminem sklepu internetowego www.blakomo.com prowadzonego przez BLAKOMO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 61/211 oraz informacjami o produktach i akceptuję jego postanowienia.” oraz zaznaczenie opcji “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również w przyszłości wyłącznie przez BLAKOMO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 61/211, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883. z późniejszymi zmianami) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Poinformowano mnie o prawie do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania ich usunięcia.”.
4. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej www.blakomo.com wybrać zakładkę „Rejestracja” lub podczas składania zamówienia zaznaczyć opcję „Nie posiadam konta, chcę się zarejestrować.”, a następnie podać swój e-mail i hasło, zaznaczyć czy do zamówienia ma zostać wystawiony paragon czy faktura VAT oraz wypełnić formularz „Dane teleadresowe”, i na końcu kliknąć opcję „Zakładam konto”. Podanie w wypełnianym formularzu daty urodzenia oraz płci nie jest obowiązkowe. Możliwe jest także podanie innego adresu do wysyłki.
5. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji, klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego konta, z którego może korzystać w ramach Sklepu.
6. Dokonując zakupów przez rejestrację, klient składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu, poprzez dodanie towaru prezentowanego w Sklepie do koszyka. Klient może się także zalogować na swoje konto po dodaniu towaru do koszyka w 2 etapie składania zamówienia po zaznaczeniu opcji “Posiadam konto w sklepie www.blakomo.com”. Następnie klient ma możliwość zaznaczenia wybranego sposobu płatności i dostawy, a także podania ewentualnych uwag do składanego zamówienia.
7. Klient zainteresowany dokonaniem zakupów bez rejestracji składa zamówienie poprzez dodanie towaru prezentowanego w Sklepie do koszyka, następnie wybiera opcję „Chcę dokonać zakupu bez rejestracji”, dalej zaznacza czy chce otrzymać paragon czy fakturę VAT, a następnie podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia takie jak: imię i nazwisko, adres, telefon, adres e-mail, adres dostawy jeśli jest inny niż adres podstawowy, oraz dane niezbędne do ewentualnego wystawienia faktury VAT, jeśli klient zaznaczył opcję wystawienia faktury. Podanie daty urodzenia i płci nie jest obowiązkowe. Po podaniu tych danych klient ma możliwość wybrania sposobu płatności i dostawy oraz wpisania ewentualnych uwag do zamówienia.
8. Zarówno przy zakupach przez rejestrację jak i bez rejestracji po podaniu przez klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia, zawierające: opis przedmiotu zamówienia, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych towarów, wybrany przez klienta rodzaj dostawy wraz z jej kosztem oraz wybrany sposób płatności, dane i adres klienta oraz dane do wystawienia faktury VAT, jeżeli klient żądał wystawienia takiej faktury.
9. Procedura składania zamówienia kończy się, zarówno przy zakupach przez rejestrację jak i zakupach bez rejestracji, w momencie wyboru przez klienta opcji „Potwierdzam zamówienie i płacę”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia oraz zawarcie ze Sprzedawcą umowy sprzedaży towarów objętych zamówieniem.
10. Na adres e-mail wskazany przez klienta podczas składania zamówienia wysyłana jest wiadomość, potwierdzającą zawarcie ze Sprzedawcą umowy sprzedaży oraz potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji, a w następnej kolejności będą wysyłane do klienta również mailowo bieżące informacje odnośnie przebiegu realizacji zamówienia.
11. Umowa sprzedaży może być zawarta wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

III. Ceny i sposoby płatności

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Ceny podane przy produktach nie zawierają kosztów przesyłki.
3. Rabaty, które są udzielane klientom nie łączą się ze sobą. Do jednego zamówienia można wykorzystać tylko jeden kod rabatowy.
4. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.
5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez klienta wyboru formy płatności i dostawy zamówienia.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
7. Dokonując zakupu klient może wybrać następujące formy płatności za złożone zamówienie: płatność przy odbiorze lub przedpłata – płatność zwykłym przelewem na konto bankowe Sprzedawcy, a także płatności elektroniczne kartą płatniczą, przelewem online za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
8. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

IV. Sposoby i koszty dostawy

1. Dostępne i aktualne sposoby i koszty dostawy są podawane do wiadomości i wyboru klientów w zakładce “Twój koszyk” przed złożeniem zamówienia w Sklepie.
2. Sprzedawca zastrzega prawo do zmiany kosztów przesyłek oraz do zmiany przewoźników, z usług których korzysta w celu dostarczenia do klientów zamówień złożonych w Sklepie w przypadku zmiany cen przesyłek przez przewoźników, z usług których Sprzedawca korzysta. Zmiana taka nie dotyczy zamówień złożonych przed wprowadzoną zmianą.

V. Paragony i faktury

1. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest dokument zakupu w postaci paragonu fiskalnego.
2. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury. Klient może żądać wystawienia faktury przez okres siedmiu dni od dnia dokonania zakupu towaru.

VI. Terminy realizacji zamówień

1. Przez realizację zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych towarów do klienta lub wskazanej przez niego osoby trzeciej innej niż przewoźnik.
2. Realizacja zamówienia następuje po uprzednim jego opłaceniu lub po wyborze przez klienta opcji przesyłki za pobraniem.
3. W przypadku wyboru przez klienta płatności z góry za złożone zamówienie, jego opłacenie powinno nastąpić w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności w tym terminie zgodnie z art. 492 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), Sprzedawca może odstąpić od umowy, a tym samym transakcja zostaje uznana za nieaktualną i będzie anulowana.
4. Przygotowanie zamówienia do wysłania wynosi do 7 (siedmiu) dni roboczych w przypadku zamówień krajowych oraz do 14 dni kalendarzowych w przypadku zamówień zagranicznych licząc od chwili wysłania do klienta na adres e-mail wskazany przez klienta podczas składania zamówienia informacji o otrzymaniu płatności za zamówiony towar lub od chwili otrzymania od klienta informacji o wyborze przesyłki za pobraniem. W szczególnych przypadkach przygotowanie zamówienia może trwać maksymalnie do 30 (trzydziestu) dni. W takim przypadku klient zostanie poinformowany na podany w zamówieniu adres e-mail o przedłużeniu realizacji jego zamówienia.

VII. Reklamacje (z tytułu rękojmi)

1. Sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady fizyczne (niezgodność towaru z umową) oraz wady prawne (np. własność lub obciążenie rzeczy prawem osoby trzeciej) produktów zakupionych w Sklepie. Dotyczy to wad, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na klienta lub wynikają z przyczyny tkwiącej w sprzedanym produkcie w tej samej chwili. Zakres rękojmi określa ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
2. Klientowi przysługują następujące żądania: naprawa towaru, wymiana towaru na wolny od wad, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy.
3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi. Roszczenie o naprawę towaru lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany towaru na wolny od wad lub naprawy towaru, termin do odstąpienia od umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany towaru lub naprawy towaru.
4. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Preferujemy składanie reklamacji mailowo pod adresem: kontakt@blakomo.com. W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji zalecamy umieszczenie w reklamacji następujących danych: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, przedmiot reklamacji oraz numer zamówienia, ze wskazaniem żądania Klienta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, datę stwierdzenia wady oraz o ile to możliwe zdjęcia wady.
5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
6. Jeśli będzie to niezbędne do rozpatrzenia reklamacji klient zostanie poproszony o odesłanie reklamowanego produktu do Sprzedawcy pod adres:
BLAKOMO Sp. z o.o.
ul. Duchnicka 3 bud 5. lok 325
01-796 Warszawa
7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni, ustosunkuje się do reklamacji klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

VIII. Wymiana towaru

1. Istnieje możliwość wymiany towaru zakupionego w Sklepie.
2. Wymienić można tylko towar nie posiadający oznak użytkowania.
3. Wymiana jest możliwa tylko dla towarów z tej samej kategorii oraz w tej samej cenie. W przypadku chęci wymiany na towar z innej kategorii i / lub w innej cenie należy skorzystać z opcji odstąpienia od umowy opisanej w kolejnym rozdziale: IX. Prawo odstąpienia od umowy, a następnie złożyć nowe zamówienie w Sklepie.
4. O chęci skorzystania z wymiany towaru należy poinformować Sprzedawcę wysyłając e-mail na adres: kontakt@blakomo.com.
5. Towar do wymiany należy odesłać pod adres Sprzedawcy, tj.:
BLAKOMO Sp. z o.o.
ul. Duchnicka 3 bud. 5 lok. 325
01-796 Warszawa
6. Do przesyłki należy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko, adres, na który ma zostać wysłany towar wymieniony, numer telefonu, adres e-mail oraz numer złożonego zamówienia, a także informację na który produkt ma być dokonana wymiana.
7. Koszt dostarczenia towaru na wymianę do Sprzedawcy ponosi klient, zaś koszt dostarczenia towaru wymienionego do klienta na terenie kraju pokrywa Sprzedawca. Jeśli przesyłka ma być wysłana zagranicę, Kupujący powinien pokryć koszt takiej przesyłki zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw.
8. Towar wymieniony zostanie wysłany w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania towaru do wymiany wraz z niezbędnymi informacjami wymienionymi w punkcie 6.

IX. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący konsumentem ma prawo, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia wydania towaru w posiadanie Klienta lub wskazanej przez niego osoby trzeciej innej niż przewoźnik, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
2. Dla zachowania tego terminu wystarczy złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w dowolnej formie przed jego upływem. W przypadku formy pisemnej oświadczenie należy dostarczyć na adres Sprzedawcy:
BLAKOMO Sp. z o.o.
ul. Duchnicka 3 bud. 5 lok. 325
01-796 Warszawa
3. W przypadku formy elektronicznej należy przesłać oświadczenie na adres e-mail: kontakt@blakomo.com.
4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy można pobrać tutaj: WZÓR w pliku PDF. Klient może także sam sporządzić takie oświadczenie. Wystarczy, że umieści w nim jak najwięcej z wymienionych informacji: imię i nazwisko, adres, numer zamówienia, adres e-mail, numer telefonu, nick z Allegro (jeśli jest), numer aukcji (jeśli jest), numer konta do zwrotu pieniędzy.
5. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Oznacza to, że Sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru wykonanego na specjalne zamówienie klienta lub na życzenie klienta zmodyfikowanego.
7. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
8. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy sprzedaży na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia od umowy na adres podany w pkt 2.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. W takim przypadku zwracana kwota może zostać pomniejszona o kwotę wynikającą ze zmniejszenia wartości zwracanej rzeczy.
10. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru tj. opłatę za nadanie przesyłki zwrotnej. Jest to jedyny koszt związany ze zwrotem rzeczy jaki ponosi klient.
11. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy, chyba, że klient nie poniósł takiego kosztu.
12. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
13. Zwrot wpłaconej przez klienta kwoty z uwzględnieniem zastrzeżenia z pkt 11, nastąpi wedle wyboru klienta przelewem bankowym na wskazany numer rachunku bankowego lub przekazem pocztowym w ciągu 14 dni od daty odstąpieniu od umowy. Oba sposoby zwrotu wpłaconej przez klienta kwoty nie wiążą się dla niego z żądnymi dodatkowymi kosztami.

X. Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część regulaminu Sklepu internetowego www.blakomo.com.
2. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Kupujący powinien zapoznać się z jej zapisami. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze Sklepu.
3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, czyli firma BLAKOMO Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 61/211, 01-031 Warszawa, NIP: 5272781238, REGON: 365504781
4. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).
5. Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu w tym głównie w celu realizacji zamówień złożonych w Sklepie.
6. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.
7. Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres zamieszkania, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, numer rachunku bankowego (w przypadku zwrotu środków na rachunek bankowy w związku z odstąpieniem od umowy lub reklamacją), login, adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie. Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji użytkownika, wypełnianiu formularza zamówienia, formularza zapisu na newsletter, formularza kontaktowego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji o jego klientach właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
8. Sprzedawca nie przechowuje danych dotyczących kart płatniczych lub kredytowych swoich klientów. Dane te są wyłącznie przetwarzane przez elektroniczny system bankowy umożliwiający płatności on-line.
9. Podanie danych jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w Regulaminie podanie danych jest konieczne w celu rejestracji konta w Sklepie lub złożenia i realizacji zamówienia. Mogą Państwo podać swoje dane osobowe, nie wyrażając jednocześnie zgody na ich przetwarzanie w celu otrzymywania Newslettera. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w powyższych celach, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami przez e-mail: kontakt@blakomo.com.
10. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.
11. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.
12. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@blakomo.com, pod adresem: BLAKOMO Sp. z o.o., ul. Duchnicka 3 bud.5 lok. 325 w Warszawie oraz telefonicznie pod numerem +48 574 411 100.
13. Sprzedawca może udostępniać dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: firmom księgowym, firmom kurierskim i firmom obsługującym system informatyczny oraz system płatności elektronicznej. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
14. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji), zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi, wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego np. z przepisów podatkowych lub rachunkowych). Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
15. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.
16. W przypadkach innych niż zawarte w pkt powyżej, Państwa dane pozostaną nieujawnione innym podmiotom.

XI. Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę to: prowadzenie konta klienta w Sklepie, wysyłanie do klientów informacji mailowych dotyczących etapów realizacji zamówienia, formularz kontaktowy, połączenie strony Sklepu z portalem Facebook na zasadach opisanych w pkt 19 – 21 niniejszego rozdziału Regulaminu oraz newsletter. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat z tytułu ich świadczenia.
2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej: Internet Explorer wersja 9, Chrome wersja 16, FireFox wersja 10, Opera wersja 11, Safari wersja 5 lub nowsze z włączoną obsługą języka Javascript i akceptujące pliki typu „cookies”, oraz łącze internetowe.
3. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy. Rezygnacja z tej usługi możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
4. Konto klienta w Sklepie ułatwia składanie zamówień, umożliwia podgląd złożonych zamówień oraz edycję danych podanych przez klienta podczas rejestracji konta.
5. Proces zakładania konta klienta w Sklepie został opisane w regulaminie Sklepu w pkt 4 rozdziału II. Rejestracja konta i składanie zamówień.
6. Istnieje możliwość w każdym momencie zrezygnowania z posiadania konta klienta w Sklepie. W tym celu wystarczy złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta. W takim przypadku zalecany jest kontakt e-mail pod adresem Sklepu: kontakt@blakomo.com. Konto zostanie wówczas niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni, usunięte z systemu. Klient będzie mógł w przyszłości założyć konto ponownie.
7. Sprzedawca nie przechowuje haseł ustanowionych do kont użytkowników założonych na stronie Sklepu.
8. Usługa Newslettera polega na informowaniu subskrybujących ją Klientów na podany przez klienta adres e-mail o nowościach, promocjach, czy wydarzeniach związanych z marką “BLAKOMO”.
9. Aby zasubskrybować Newsletter, należy zaznaczyć opcję “Chcę otrzymywać Newsletter marki Blakomo.” Podejmując decyzję o subskrybowaniu Newslettera dotyczącego produktów i działań marki Blakomo, której właścicielem jest firma BLAKOMO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 61/211, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną (na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. Z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być w każdej chwili odwołane.” podczas rejestracji w Sklepie, podczas składania w Sklepie zamówienia bez rejestracji lub na istniejącym już w Sklepie koncie Klienta w zakładce “Twoje konto / Edycja danych”.
10. Podejmując decyzję o subskrybowaniu Newslettera dotyczącego produktów i działań Sprzedawcy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną (na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. Z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Wyrażona zgoda ma charakter fakultatywny.
11. Klient może w każdym momencie zrezygnować z subskrybowania Newslettera, poprzez link zamieszczony w wiadomości e-mail z Newsletterem lub w przypadku zarejestrowanych użytkowników po zalogowaniu w Sklepie przez odznaczenie opcji „Chcę otrzymywać newsletter” w zakładce „Twoje konto / Edycja danych”. W przypadku obu przedstawionych rozwiązań e-mail Klienta zostanie automatycznie usunięty z listy subskrybentów Newslettera.
12. Sprzedawca udostępnia połączenie strony www.blakomo.com z portalem Facebook, dostępnym na stronie facebook.com, będącym własnością Facebook Inc.Company 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA, 94025 USA.
13. Ikona “Lubię to” na stronie głównej Sklepu jest odnośnikiem do portalu Facebook i służy do dołączenia do fanpage marki “BLAKOMO” na tym portalu. Poprzez kliknięcie we wskazaną ikonkę portal Facebook otrzymuje informację o wizycie Klienta na naszej stronie i odnotowuje dołączenie do fanpage marki “Blakomo”. Jeżeli Klient jest posiadaczem konta na tym portalu społecznościowym, jego wizyta może zostać na nim odnotowana i uwidoczniona.
14. Fanpage marki “Blakomo” na portalu Facebook zawiera informacje związane z marką, udostępnia też możliwość wpisywania komentarzy, prowadzenia dyskusji i zadawania pytań oraz umożliwia udział w organizowanych przez Sprzedawcę konkursach.
15. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do konta klienta i innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do konta Klienta i innych usług świadczonych drogą elektroniczną jest uzasadnione względami bezpieczeństwa, a w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
16. Zgodnie z prawem osoby korzystające z usług oferowanych przez Sklep obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
17. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną należy kierować do Sprzedawcy na zasadach opisanych w rozdziale regulaminu VII. Reklamacje (z tytułu rękojmi).
18. Na niektórych podstronach Sklepu używane są tzw. “cookies” („ciasteczka”) w celu umożliwienia Klientom wykorzystywania poszczególnych funkcji tych stron. Są to pliki z informacjami konfiguracyjnymi, zapisujące dane potrzebne m. in. do zalogowania się na swoje konto Klienta. Pliki “cookies” są w większości automatycznie akceptowane przez większość przeglądarek internetowych. W każdej chwili Klienci mogą je wyłączyć, aktywując odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce lub tak zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby być informowanymi o wszystkich sytuacjach związanych z przesyłaniem plików “cookies”. W przypadku wyłączenia plików „cookies” lub modyfikacji ustawień przeglądarki dotyczących plików „cookies” pewne części serwisu internetowego mogą być niedostępne lub nie działać poprawnie.

XII. Postanowienia końcowe

1. Informacje o towarach prezentowanych na stronach Sklepu, w szczególności ich opisy i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi klientów posiadających zarejestrowane konta klienta w Sklepie. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
5. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
6. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu.
7. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
8. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania także z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2019 roku.